Was je auto in de wasstraat

Bij wassen op straat spoelt het water met alle vuil (o.a. olieresten) via straatputten weg, of het komt in de bodem terecht. In moderne autowasserettes wordt dit vuil opgevangen en afgevoerd. Steeds meer wasstraten hergebruiken het waswater. Sinds 1996 bestaat er in Nederland zelfs een milieukeurmerk voor de wasinstallaties. Het keurmerk geeft aan dat de installatie een beperkte hoeveelheid water en energie gebruikt.