Hoe voorkomen we dat kleiner plastic in zee komt?

Hoe voorkomen we dat kleiner plastic in zee komt?

Hoe voorkomen we dat kleiner plastic in zee komt?

Rinze de Vries winnaar prijsvraag Stop Plastic!

We kennen allemaal wel de beelden van vervuilde sloten, grachten en kanalen waarin plastic zakjes, flesjes en verpakkingen ronddrijven. Als dit plastic niet uit het water wordt gehaald, is de kans groot dat het via onze watersystemen in zee terechtkomt. HHNK heeft een project opgezet om dat te stoppen.

Hoe zit dat?

Waterschappen zorgen voor voldoende water in Nederland. Regelmatig moeten de waterschappen, bij voorbeeld na regenval, een teveel aan water wegpompen of wegmalen. HHNK doet dat naar de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer en het Noordzeekanaal. De gemalen zijn voorzien van roosters waardoor jaarlijks ongeveer 100 kuub plastic wordt afgevangen. Per jaar glipt naar schatting 50 tot 80 kuub kleiner plastic echter tussen de spijlen van het rooster door.

In 2016 heeft HHNK een prijsvraag uitgeschreven om hier een oplossing voor te vinden. Eenvoudig is het niet omdat de waterdoorstroming niet mag worden beïnvloed en vissen vrij moeten kunnen bewegen.

Op 6 december 2016 was de finale. Rinze de Vries, toen nog student aan de TU-Delft en nu werkzaam bij Movares, kreeg uit handen van Olympisch goudwinnaar Dorian van Rijsselberghe de eerste prijs uitgereikt.

Het winnende voorstel van Rinze de Vries is gebaseerd op het creëren van een opwaartse waterstroom waarna het plastic wordt afgevangen door schepraderen. De kracht van zijn idee is dat het direct toepasbaar is. Samen met Rinze gaan we zijn oplossing verder uitwerken en in de praktijk brengen. Als blijkt dat het goed werkt, kan het breder worden toegepast.

Op 20 maart 2017 besteedde het VARA-programma 'Groen Licht' aandacht aan de prijsvraag en Rinzes oplossing.