Wat doen wij?

Wat doen wij?

Wat doen wij?

De gemeente vangt het afvalwater op in de riolen onder de straten en huizen. De riolen vervoeren het vieze water en alles wat door het toilet wordt gespoeld naar de grote persleidingen van het hoogheemraadschap. Via de persleidingen wordt het afvalwater over vele kilometers naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuivering gepompt. Daar maken wij er weer schoon water van, dat veilig in de sloten en kanalen kan stromen.

Regelmatig lossen gemeenten en het hoogheemraadschap verstoppingen in riolering en persleidingen op. Vastgelopen rioolgemalen worden gerepareerd en door vet dichtgeslibde leidingen door gespoten. Middels campagnes maken we u ervan bewust dat alleen poep, plas en toiletpapier in het riool thuishoren. Zo willen we het aantal verstoppingen terugbrengen en daarmee kosten voor de maatschappij besparen.