Een grindstrook laat water door

Door grind, schelpen of houtsnippers zakt regenwater weg in de bodem. Bij heftige regenbuien helpen deze materialen in de tuin om wateroverlast te verminderen zonder dat het water via het riool afgevoerd hoeft te worden. Bovendien wordt het grondwater op een natuurlijke manier aangevuld.