Veilig Schoon Voldoende

Droge voeten

Na een prachtige zomer bereiden we ons als waterschap voor op het regen- en stormseizoen. We verlagen het waterpeil in de sloten zodat die meer water kunnen bergen. We inspecteren de dijken én we controleren of alle sloten schoon zijn.
Help je mee?

Waarom?

Het stormseizoen duurt officieel van 1 oktober tot 15 april. Het regent en stormt vaker in deze periode. Doen we niets, dan zou Noord-Holland, dat voor 90% onder zeeniveau ligt, onder water lopen. Gelukkig zijn er dijken die ons beschermen tegen de zee. Onze gemalen pompen het teveel aan regen weg naar de Waddenzee, het Markermeer en het Noordzeekanaal zodat het hier niet vol loopt.

Wat doen wij?

Een prachtig stelsel van sloten, vaarten, stuwen, waterbergingen en gemalen zorgt ervoor dat we bij hevige regen zo min mogelijk wateroverlast hebben. Onze beheerders houden dag en nacht in de gaten of alles goed werkt. Bij calamiteiten, zoals een dreigende dijkdoorbraak, staan we klaar om snel in te grijpen.

Lees verder